Software-ul ERP

pentru firme mici din Romania 


4 million users

worldwide and improvements of the software
according to users feedback 

a thousand of apps and extensions

for the base software,
made possible by the team of developers

User friendly

works from web browsers like Google Chrome and Firefox,has an easy-to-use and ergonomic interface, available on desktop/laptop/smartphone

Production

from simple formula based production... to the complex planification


The planification and management of production can get really complex.
By using the help of software these can be managed in a more consistent manner.

We have 2 production management modules at your disposal:

1. simple production, formula-based (bills of materials, BOM's)
2.complex production with multiple technological phases, machine and workforce allocation

In both cases the main benefits are:
+ stabilisation of technology and consumption
+semiautomatic creation of production commands from the customer list  
+ automatic moving of raw materials and final products
 +the possibility to see efficiency with the help of statistics and complex analysis

 

Odoo text and image blockCRM (client relationship management)

from leads to opportunities ... and than quotations and sales orders

Marketing activity, market survey and contacting clients take up a lot of time, in which's course a systematic mod of information must be used.

+we can define some ideas to increase sales (Opportunities)
+which we transform into Leads for sale
+ in the meantime of maintaing relationships with clients, we can scedule the follow-up (meetings, telephones, emails) and we have the history of the relationship at our disposal
+ the efforts of sales team will be transparent, easily monitorized through performance indicators which can be seen on the Dashboard (sales funnels)

We will prepare the quotations and than we will transform it in sales orders.
 

Sales

from offer ... to client's order ... finalised by billing

+  Oferta către clienţi se poate realiza într-un mod foarte rapid, pe baza diferitelor listde de preţ (dedicate clienţilor, pe bază de calcul adaos minim, în valute, cu promoţii, etc)

+ Oferta se poate transorma în PDF şi transmite direct clientului.

+ Comenzile se realizează cu un click din Ofertă, cu eventualele modificări necesare. Comenzile se pot confirma prin email, se pot transmite către producţie sau depozit.

+  Comenzile de client realizează atomat rezervări din stocul liber,
aceasta se poate corela cu un nivel de stoc minim prestabilit pentru un produs.

Odoo text and image block
 

Odoo image and text block

Stock administration

product register ... transfers between warehouses ... inventory ... notices

+ From sales orders to manufacturing, we make a product reception (after some modifications).

+If we have multiple warehouses (e.g. vehicles with cargo or supply points) then we realize the product transactions between theese.

+At regulated periods (for instance at the end of the year) or at your request we'll realize a full inventory check or a general check (only for a few poducts).

+In case that the products are being delivered to the clients directly, then we subtract automatically the quantity.


Accounting & financial methods

payment of incoming and outgoing invoices...cost monitorizing(on analytic accounts) ... budget

+Gestionăm plata facturilor intrate şi ieşite,  atat cele cash cat si platile prin bancă.

+ By definining and utalizing analytic accounts (cost centres) we can track the situation of income and costs with the help of analysis.

+ By using Budgets,we can organize the costs and income on budget capitals, which can present indirect costs too (along the value of direct costs).

+ All these can be tracked by using a Dashboard.


 
Odoo text and image block
 


Odoo image and text block

Project management

management of: tasks, time and priorities ... monitorizing resources


In case of projects there is always the factor of the unpredictable. By planning the tasks and resources we dare to reduce the effect of this factor on your project.

+ we manage tasks, the time needed and project team allocation

+ we track the consumption of resources, and make allignements if necesarry

+ we can manage materials used for tasks and projects

+ when beginning new projects you'll have all the data from previous projects at your disposal. 

By doing the things enlisted above we will have a whole bigger chance of success, for instance by speeing up the planification process saving money and time. 

Event calendar and communication systems

instead of hundreds of emails and meetings ... we propose something else

+ Sistemul intern de comunicare va asigura ca toţi cei implicaţi într-un anumit proiect,
o comandă client, gestionarea unei facturi, etc să poată primi mesaje despre aceasta.+ This system can assure communication with external personnel (client, supplier, etc),
all we have to do is add them to the group.

+ The event calendar will be extremely useful at planning and visualising meetings, audits, etc.
The calendar can be accesed even thorugh smartphones.

 

Odoo text and image block
 

Odoo image and text block

Purchasing

oferte furnizori ... gestionare stoc minim ... comenzi furnizor ... stocuri pe drum

+ Prin înregistrarea preţurilor de aprovizionare vom putea ţine sub control acest aspect, realizarea şi transmiterea comenzilor de furnizor va fi uşor de făcut.

+ Dacă avem setate stocuri minime la anumite produse, atunci comenzile furnizor se pot realiza semiautomat, în funcţie de cantitatea de pe stoc şi cea dorită.

+ Vizualizarea stocurilor aflate pe drum (comandate de la furnizor, dar încă nelivrate) desemenea se poate vizualiza uşor. Documentul de recepţie al produselor se poate genera cu câteva clickuri din Comanda furnizor.


Website

... niciodată n-a fost mai simplu să realizaţi şi să gestionaţi propria pagină web

Pagina web al firmei poate fi construită din blocuri predefinite, realizarea unei pagini simple nu va lua mai mult de o zi de muncă, toate acestea prin tehnica Drag & drop.

Pentru firmele care doresc să pună la dispoziţia clienţilor informaţii interesante,
(cum ar fi videofilme, PDF-uri, etc) va fi foarte util secţiunea dedicată Prezentărilor.

Doriţi să vedeţi un exemplu de pagină web construită în acest mod?
Este chiar în faţa Dvs! Vă invităm să vizitaţi şi secţiunea Info utile (prezentări).Odoo text and image block

Odoo image and text block

Webshop

Rulajul webshop-urilor creşte vertiginos! Creaţi-vă propriul webshop.

+ Modulul webshop este uşor de configurat, aşa că lansarea propriul Dvs webshop nu va fi ceva foarte complicat. Webshopul poate fi operaţional în scurt timp.

+ Practic din moment ce utilizaţi deja modulele de bază. cum ar fi cel de Vânzări, Gestiune stoc, Contabilitate primară, realizarea webshopului este un efort similar amenajării unei vitrine.

 

Odoo image and text block

For service companies

recomandat celor din domeniul service-ului ... service auto, firme de mentenanţă

+  Fluxul de activitate începe cu planificarea service-ului prin ofertare (piese şi timpi  manoperă), şi continuă cu realizarea Fişelor de service (a căror conţinut se modifică în timp).

+ Gestiunea pieselor de schimb, înregistrarea timpilor (de lucru şi cele auxiliare, de ex transport) va asigura transparenţa şi monitorizarea activităţilor, respectiv a costurilor. 
 
+ La nevoie se poate utiliza şi un sistem de tip ticketing pentru ca clienţii din exterior să poată lansa solicitări de service, şi tot ei să aibă posibilitatea de a monitoriza statusul solicitărilor de service.


Product quality control

+ Folosind modulul Control calitate veţi putea stabili pentru fiecare produs tipurile de verificări calitative interfazice şi finale necesare, specificând şi valorile critice pentru fiecare parametru (de ex. dimensiunea cu anumită toleranţă, verificare vizuală).

+ Responsabilul de control calitate va înregistra rezultatele verificărilor, astfel vom avea un istoric cu evoluţia paramterilor de calitate în timp (pe schimburi, pe operatori).
Ulterior pe baza acestor date se vor putea realiza analize complexe, inclusiv pt dezvoltarea produsuului sau modificarea tehnologiei.

Documentaţiai sistemului de management al calităţii (documentaţia ISO9001) poate fi + gestionată uşor cu ajutorul acestui modul, datorită următoarelor:
+ evidenţe versiuni documentaţie cu stabilirea drepturilor de aprobare,
+ înregistrare produse neconforme şi reclamaţii, analiza acestora,
+ gestionarea proiectelor de inovaţie sau a celor de îmbunătăţire.
 
Odoo text and image block

 

Does the software seem interesting?    Request Presentation demonstration via Skype